Zaleję cię kwasem żrącym, piękne wżery w tobie trawiącym...

stat4u